Conferenciant

Presentador d'events

Oficiant de bodes

“La vida és amor i humor”

― Jesús Galán

Els meus coneixements sobre el dret conviuen amb la meva afició al teatre i la interpretació,
una fusió que em permet gaudir dels meus dos mons impartint conferències.